Generalforsamling - er fasaden på agendaen?

4 mars, 2023

Det nærmer seg den årlige generalforsamlingen - både for borettslag og sameie.
Hva skal på agendaen for årsmøtet og hvordan planlegges selve møtet?
Her finner du en god oversikt basert på vår erfaring med generalforsamling, dersom fasaden eller balkongene er på agendaen.

I et borettslag refererer generalforsamling til møtet der alle eierne i borettslaget samles for å diskutere og avgjøre viktige saker som angår borettslaget. Dette kan inkludere økonomi, vedlikehold av bygningene som balkonger og fasaden, valg av styremedlemmer, revisor og endringer i vedtektene. Det er vanligvis et årlig møte, men det kan også holdes ekstraordinære møter dersom det er behov for det. Det er styret i borettslaget som innkaller til generalforsamlingen og leder møtet.  Vi har bred erfaring med innglassinger til både borettslag og sameie hvor vi har deltatt i utallige generalforsamlinger. Mer enn 5000 balkonger er allerede glasset inn på bakgrunn av bidrag i disse genrealforsamlingene. 

Generalforsamling_Borettslag og Sameie_Lumon Innglassing

Last ned vår anbudsmal for innglassinger

Et utgangspunkt som er lurt å starte med er å vurdere hvilke krav dere stiller til de forskjellige eksterne aktørene dere skal vurdere. Som innglassingsprodusent med mange års erfaring vet vi hvilke ønsker som alltid dukker opp, og har derfor utviklet en egne anbudsmal. Denne malen kan være et fint verktøy å ha ferdigutfylt til generalforsamlingen. Malen kan sendes til aktuelle aktører av innglassinger og gjør det enklere for styret når man vil vurdere og sammenlikne. Anbudsmalen for innglassing kan du laste ned gratis her:

LAST NED GRATIS ANBUDSMAL

Vedtakene som blir gjort på generalforsamlingen er bindende  og derfor er det viktig at alle deltar på generalforsamlingen for å ha innflytelse på disse viktige avgjørelsene. Vi mener også at det er viktig å hente inn kompetanse innen for de feltene som skal vedtas. Står balkongene på agendaen er vårt aller beste tips å inviter ekspertene inn eller innhente anbud. Da får du umiddelbare svar og viktig informasjon.

Her er våre beste tips til generalforsamlingen:

  • Dato, tid og sted for generalforsamlingen vedtas

  • Invitasjoner til generalforsamlingen sendes ut i god tid.

  • Saker som skal behandles på generalforsamlingen er satt opp i dagsorden.

  • Regnskap og årsberetning er forberedt og tilgjengelig for eierne.

  • Valgkomité er valgt og forberedt for å foreslå kandidater til styre og valgkomité.

  • Eventuelle saksdokumenter og vedtektsendringer er tilgjengelige for andelseierne.

  • Anbud er hentet inn, her finner du anbudsmalen for innglassinger

  • Alle relevante leverandører er invitert og klar til å bidra med grunnleggende informasjon.
  • Det er sørget for plass og nødvendige tekniske hjelpemidler for å gjennomføre generalforsamlingen

  • Protokoll fra generalforsamlingen skal utarbeides og sendes til alle andelseiere/eiere.

Inviter oss med til generalforsamlingen!

Skal borettslaget eller sameie ditt ha en generealforsamling hvor innglassing er på agendaen? Vi bidrar gjerne!
Det er selvfølgelig helt uforpliktende og kan bidra med faglig tyngde for alle som skulle ha et ønske om innglassing.

BE OM ET MØTE I DITT BORETTSLAG/SAMEIE

 

 

Mest populære artikler